Sladění se s kosmickou energii

Porozumět tomu jak Tachyon usnadňuje sladění člověka s kosmickou energií a se vším, co je, vyžaduje porozumět tomu, že všechno v tomto vesmírném prostoru a čase je složeno z energie. Pole nulového bodu je zdrojem všech forem, které obsahují všechno, co je.

Tok života

Naladění nebo sladění se je pojmem dobře známým ve filozofii jógy. Jako první bylo západnímu světu představeno Parmahansa Yoganandou v roce 1920. Naladění se jednoduše znamená uvést se do harmonického stavu. Jóga a meditace napomáhá navodit tuto harmonii stejně jako Tachyon. Tachyonizované materiály nám umožnují neustále se slaďovat s univerzální životní silou energetického kontinua.

Porozumět tomu, jak Tachyon usnadňuje naladění se s kosmickou energií a se vším, co je, vyžaduje porozumět tomu, že všechno v tomto vesmírném prostoru a čase je složeno z energie. Pole nulového bodu je zdrojem všech forem, které obsahují všechno, co je.

Energetické kontinuum je nepřetržitý tok různých energií, které se pohybují směrem dolů od zdroje a zhušťují se do pomalejších stupňů frekvencí. Pole nulového bodu, neboli zdroj, je považováno za místo, kde začíná Energetické kontinuum.

Pole nulového bodu nepřímo působí s naším fyzickým světem, který je pomalejší než rychlost světla. Nulový bod představuje pole a Tachyon je forma, která komunikuje s jemnohmotnými organizujícími energetickými poli, která pak komunikují s naši bytostí. V energetickém kontinuu Tachyon působí na blokády a drží nás v plném spojení se zdrojem. Odstranění těchto blokád dovoluje spojení a sladění se s kosmickou energií a my máme větší a větší přístup ke všemu, co je.

zdroj: planet-tachyon.com